loading...

آریافایل44

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 13:0 نظرات ()
تحقیق-بررسي-رابطه-بين-شيوه-هاي-فرزندپروري-مادران-با-انگيزش-پيشرفت-دانش-آموزان-سال-سوم-دبيرستان
تحقیق بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 141 کیلوبایت
قیمت: 7900 تومان

توضیحات:
پروژه پایانی رشته مشاوره با موضوع بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان، در قالب فایل word و در حجم 105 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش (پرسشنامه شیوه های فرزندپروری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت).

بخشی از چكيده:
به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت فرزندان آنها دربين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر اردبيل نمونه اي با حجم 200 نفر انتخاب شدند. سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بر مبناي الگوي بامريند روي مادران و پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس روي فرزندان آنها اجرا گرديد.
پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها توسط نرم افزار كامپيوتريSPSS نتايج نشان داد كه مادراني كه شيوه تربيتي آنها دموكراتيك و آزادگذاري است انگيزش پيشرفت فرزندان آنها بيشتر است. در اين تحقيق از نظر انگيزش پيشرفت تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نشد ...

فهرست مطالب:
فصل اول:  انگیزش
چکیده
مقدمه
تعریف انگیزش
فصل دوم : ساختار نظریه اتکینسون
ساختار نظریه اتکینسون
کارایی نظریه اتکینسون
نتیجه
نظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفت
رفتار و انگیزه پیشرفت
نظریه مورای
ویژگی های افراد پیشرفت گرا
تلفیق و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین
فصل سوم : ابزار و روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
مشخصات ابزار اندازه گیری
پایایی و روایی آزمون
روشهای آماری
فصل چهارم : بررسی فرضیه ها
مقدمه
الف- اطلاعات توصیفی  جداول، نمودارها ودرصدها.
جدول شماره ۱-۴ – وضعیت اشتغال مادران
نمودار شماره ۱-۴- وضعیت اشتغال مادران
جدول شماره ۲-۴ – توزیع فراوانی میزان تحصیلات مادران
نمودار شماره ۱-۴- وضعیت اشتغال مادران
جدول شماره ۳-۴ – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه اقتدار منطقی
جدول شماره ۴-۴ – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه آزادگذاری
جدول شماره ۵-۴ – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه استبدادی
نمودار شماره ۳-۴- نمودار ستونى تعداد فرزندان و
جدول شمازه ۶-۴ – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه اقتدار منطقی
جدول شماره ۷-۴ – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه آزادگذاری
جدول شمازه ۸-۴ – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه استبدادی
نمودار شماره ۴-۴- نمودار ستونى درآمد ماهانه (فراوانی درصدی) خانوادۀ مادران
ب- بررسی آزمایشی تک تک فرضیه ها
جدول مربوط به فرضیه اول ۹-۴بررسی رابطه بین شیوه فرزندپروری«روش اقتدار منطقی» و انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول مربوط به فرضیه دوم ۱۰-۴بررسی رابطه بین روش استبدادی شیوه فرزندپروری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول مربوط به فرضیه سومبررسی رابطه شیوه فرزندپروری به روش آزادگذاری با انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول شماره ۱۱-۴ – مقایسه میانگین نمرات دختران و پسران از نظر انگیزش پیشرفت
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها
بحث درمورد نتایج
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادهایی برای پژوهش
منابع
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
پرسشنامه انگیزش پیشرفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:57 نظرات ()
بررسی-رابطه-بین-واحدهای-ژئومورفولوژی-و-اشکال-فرسایشی-در-حوضه-آبخیز-رودخانه-سقز-با-gis-و-rs
بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با GIS و RS
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 4177 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:
تحقیق کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، با عنوان بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS ، در قالب فایل word و در حجم 179 صفحه.


بخشی از متن:
 توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.
از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی، هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- اهداف
1-2- پیشینه تحقیق
1-3- روش تحقیق
1-4- بیان مسئله
1-5- فرضیات
1-6- مسائل و مشکلات تحقیق
1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه
فصل دوم: اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای
مقدمه
2-1-1 تعریف سنجش از دور
2-1-2- سیستم سنجش از دور
2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی
2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی
2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی
2-1-4- توان تفکیک زمانی
2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)
2-1-6- انواع ماهواره ها
2-1-7- ماهواره های منابع زمینی
2-1-8- ماهواره های لندست
2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست
2-1-10- سنجنده های لندست
2-1-11- تصاویر رقومی
2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی
2-2- مواد و روش ها
-2-2- 1- اصلاح تصویر
2-2-1-1- خطای جا افتادگی خطی
2-2-1-2- خطای
2-2-1-3- خطای اتفاقی
2-2-1-4- خطای انحراف خطوط
2-2-2-5- خطای اثرات جوی
2-2-1-6- خطاهای اعوجاجهای هندسی
2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای
2-2-3- تصحیح اثرات پخش اتمسفری
2-2-4- تصحیح خطاهای هندسی
2-2-5- بارز سازی تصویر
2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری
2-2-6- شاخص پوشش گیاهی
2-2-7- تصاویر رنگی مرکب
فصل سوم: زمین شناسی
مقدمه
3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)
3-1-1- مورفولوژی
3-2- چینه شناسی
3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین
3-3-1- واحد گنیسی PCgn
3-3-2- واحد شیست PCsch
3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv
3-3-4- متاریولیت PCmr
3-4- نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن
3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL
3-5- سنگهای آذرین درونی
3-5-1- گرانیت – دیوریت g1
3-5-2- گرانیتg
3-5-3- واحد گرانیت –گنیس g - gn
فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم
مقدمه
4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه
4-1-1- عوامل محلی
4-1-2- عوامل بیرونی
4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای
4-1-4- بادهای محلی
4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
4-3- بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه
4-4- بارش
4-4-1- رژیم بارندگی
4-5- رطوبت نسبی
4-6- درجه حرارت
4-6-1- میانگین درجه حرارت
4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت
4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه
4- 7- یخبندان
4-8- باد
4-9- تعیین تیپ اقلیمی
فصل پنجم: فیزیوگرافی
مقدمه
5-1- شبکه آبراهه
5-2- مساحت حوضه
5-3- محیط حوضه
5-4- طول حوضه
5-5- شکل حوضه
5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)
5-7- شیب حوضه
5-8- جهت شیب
فصل ششم: پوشش گیاهی
مقدمه
6-1- پوشش گیاهی
6-2- جنگل
6-3- تیپ های مرتعی استان
6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه
6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون
6-4-2- تیپ گون – علف
6-4-3- تیپ گون – زرشک
6-4-4- تیپ جاشیر- گون
6-4-5- تیپ آویشن – گون
6-4-6- تیپ کما-جاشیر
گیاهان خوراکی
فصل هفتم: ژئومورفولوژی
مقدمه
7-1- واحد های ژئومورفولوژی
7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری
7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی
7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه
7-4-1- واحد کوهستان (M)
7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:
7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:
7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :
7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)
7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:
7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo) با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد
7-4-2- واحد تپه ماهور (H)
7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:
7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)
7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:
7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :
7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه
7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه
7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)
7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)
7-5-3- گیلوئی (G)
فصل هشتم: فرسایش
مقدمه
8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک
8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه
8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی
8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی
8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها
8-2-1-1-2- سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز
8-2-1-1-3- تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب
8 -2-1-2- هوازدگی زیستی
8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی
8-2-3- فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای
8-2-3-1- حرکات دامنه ای
8-2-3-2- ریزش ها
8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه
8-3-1- فرسایش صفحه ای
8-3-2- فرسایش شیاری
8-3-3- فرسایش خندقی
8-3-4- فرسایش کناره ای
8-3-5- فرسایش هزاز دره ای
8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه
8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد
8-4-2- واحدهای با نفوذ پذیری متوسط
8-4-3- واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم
8-5- فرسایش پذیری
فصل نهم: نتایج و پیشنهادات
نتایج
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:56 نظرات ()
تحقیق-بررسی-سه-مقوله-تبلیغات-لباس-و-مد-(مد-و-گرافیک)
تحقیق بررسی سه مقوله تبلیغات، لباس و مد (مد و گرافیک)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 110 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسی سه مقوله تبلیغات، لباس و مد، در قالب فایل word و در حجم 135 صفحه.

چکیده:
این تحقیق به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل تمامی جزئیات لباس و طراحی آن در سالهای اخیر دهه به دهه مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم اصل ارتباط، هنر تبلیغات و ارتباط آن با دنیای مد شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم گزیده ای از ارتباط مد و طراحی لباس با شاخه های مختلف هنر ارتباط تصویری (گرافیک) و ابزار آن بررسی می گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تاریخچۀ لباس
1ـ1ـ مسئله
1ـ1ـ1ـ مد چیست؟
1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19
1ـ2ـ مختصری از سبکهای هنری
1ـ2ـ1ـ سبک امپرسیونیسم
1ـ2ـ2ـ سبک سمبولیسم
1ـ2ـ3ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
1ـ2ـ4ـ سبک موویسم
1ـ2ـ5ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ6ـ هنر انتزاعی
1ـ2ـ7ـ سبک فوتوریسم
1ـ2ـ8ـ هنرهای تجسمی و عکاسی
1ـ2ـ9ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ10ـ سبک دادائیسم
1ـ2ـ11ـ سبک سورئالیسم
1ـ2ـ12ـ هنر پاپ
1ـ2ـ13ـ هنر مفهومی
فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990
2ـ1ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900
2ـ2ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910
2ـ3ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920
2ـ4ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930
2ـ5ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940
2ـ6ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950
2ـ7ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960
2ـ8ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970
2ـ9ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980
فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
3ـ1ـ تعریف تبلیغات
3ـ2ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
3ـ2ـ1ـ تبلیغات مستقیم
3ـ2ـ2ـ تبلیغات غیرمستقیم
3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ1ـ تعریف تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ2ـ تبلیغات بازرگانی در جهان
3ـ3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی در ایران
3ـ4ـ تبلیغات تجاری
3ـ4ـ1ـ تعریف تبلیغات تجاری
3ـ4ـ2ـ ابزار تبلیغات تجاری
فصل چهارم: مد و گرافیک
4ـ1ـ گرافیک چیست؟
4ـ1ـ1ـ تاریخچۀ گرافیک
4ـ1ـ2ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین
4ـ1ـ3ـ هنر گرافیک در ایران
4ـ2ـ مد و گرافیک
4ـ2ـ1ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند
4ـ3ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
4ـ3ـ1ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد
4ـ3ـ2ـ پوسترهای تبلیغاتی
4ـ3ـ2ـ1ـ مد و پوستر
4ـ3ـ3ـ تصویر سازی و مد
4ـ3ـ4ـ عکاسی و مد
4ـ3ـ4ـ1ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
4ـ3ـ4ـ2ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد
4ـ3ـ4ـ3ـ عکاسان معروف مد
4ـ3ـ4ـ4ـ تنزل عکاسی مد
• نتیجه گیری
گزارش کار عملی
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:51 نظرات ()
تحقیق-بررسی-عملکرد-مخازن-کربناته-نفتی-جنوب-غرب-ایران-با-استفاده-از-محاسبات-موازنه-مواد
تحقیق بررسی عملکرد مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 156
حجم فایل: 5584 کیلوبایت
قیمت: 7900 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مهندسی شیمی با عنوان بررسی عملکرد مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد، در قالب فایل pdf و در حجم 156 صفحه.

بخشی از چکیده:
این مطالعه به بررسی مراحل طی شده جهت تعیین عملکرد یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از آنالیز اطلاعات تجربی موجود و محاسبات موازنه مواد پرداخته و روش جدیدی را برای حل معادله موازنه مواد پیشنهاد می کند. ساختار زمین شناسی پیچیده و وجود کلاهک گازی اولیه بزرگ بررسی درست عملکرد مخزن را با مشکل مواجه می کند. در فصل اول معادله عمومی موازنه مواد استنتاج می شود. همچنین مدلهای آبده موجود بحث شده و موارد استفاده هر یک بررسی می گردد. در فصل دوم فعالیتهای انجام شده بوسیله محاسبات موازنه مواد، مطرح و اصلاحات پیشنهادی برای معادله عمومی بررسی می گردد. در فصل سوم پایان نامه به آنالیز رفتار سیال مخزن با استفاده از یازده نمونه ته چای پرداخته می شود و معادله حالت مناسب جهت مدل کردن رفتار سیال میدان پیشنهاد می گردد. در فصلهای چهارم و پنجم پس از بررسی کلیه آزمایشات فشار و با استناد به اطلاعات موجود عملکرد دو بخشی برای میدان پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از محاسبات موازنه مواد تطابق تاریخچه سی و چهارساله برای عملکرد پیشنهادی میدان صورت گرفته و میزان هیدروکربور در جا و خواص آبده تعیین شده است. مطالعه موجود نشان می دهد علیرغم توسعه شبیه سازهای پیشرفته مخازن محاسبات موازنه مواد هنوز هم ابزاری قدرتمند، سریع و کم هزینه جهت درک صحیح از نحوه رفتار مخزن می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:49 نظرات ()
بررسی-فرآیند-نم-زدایی-از-گاز-طبیعی-در-برجهای-آکنده-و-اثر-عوامل-مختلف-در-میزان-نم-زدایی
بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 3052 کیلوبایت
قیمت: 7900 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی شیمی
با عنوان بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی، در قالب فایل pdf و در حجم 122 صفحه.

بخشی از چکیده:
در این پایان نامه نم زدایی از گاز طبیعی در یک برج جذب آکنده صنعتی بررسی شده است. برای شبیه سازی برج جذب آکنده با آکنه های منظم و نامنظم از مدل میزان انتقال استفاده شده است ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:48 نظرات ()
پاورپوینت-(اسلاید)-انگل-توکسوپلاسما-گوندی
پاورپوینت (اسلاید) انگل توکسوپلاسما گوندی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 745 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت درباره انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii)، در حجم 21 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات.

بخشی از متن:
توکسوپلاسما گوندی یک انگل اجباری درون سلولی است که میزبان عمده آن گربه است و قابلیت انتشار آن توسط مدفوع گربه می‌باشد اما قدرت آلوده کردن انواع مهره داران و پستانداران و پرندگان را نیز دارد و در تمام دنیا در سرم خون یک سوم افراد بالغ آنتی‌بادی این انگل مشاهده می‌شود که این امر نشان دهنده شیوع بالا و قدرت آلودگی این انگل است.آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در برخی افراد اهمیت دارد مثل خانم‌های باردار که می‌تواند باعث سقط یا عقب افتادگی جنین شود.

فهرست برخی از مطالب:
اشکال توکسوپلاسما گوندی
تاکی‌زوئیت
سدو کیست (کیست کاذب)
کیست نسجی
اووسیست
سیر تکاملی توکسوپلاسما گوندی
مسیر تکاملی خارج روده ای
فاز روده ای
همه گیرشناسی
بیماری زایی توکسوپلاسما گوندی
پیشگیری
درمان
...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:48 نظرات ()
تحقیق-بررسي-معيارهاي-مورد-استفاده-حسابرسان-مستقل-در-ارزيابي-تداوم-فعاليت-بنگاههاي-اقتصادي
تحقیق بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 87
حجم فایل: 245 کیلوبایت
قیمت: 9800 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ایران، در قالب فایل Word و در حجم 87 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش.

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم می گردد. لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید. حسابرس به عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد. تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق می باشد. در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره می شود. در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است. در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته می شود. و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته می شود.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول) کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه
1-2) تشريح و بيان موضوع
1-3) فرضيه هاي تحقيق
1-4) ضرورت انجام تحقيق
1-5) اهداف اساسي تحقيق
(1-6)قلمرو تحقیق
1-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي
فصل دوم) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه
2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيری
2-3) ماهيت تداوم فعاليت
2-4) درجه شمول تداوم فعاليت
2-5) تداوم و اصول حسابداري
2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها
2-6-1) ارزش تسويه
2-6-2) بهاي تمام شده تاريخي
2-6-3) ارزش جاري
2-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي
2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي
2-8) فرض تداوم فعاليت در ايران
2-9) مباني نظري شاخص ها
فصل سوم) روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) دامنه تحقيق
3-3) روش تحقيق
3-4) ابزار اندازه گيري
3-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات
3-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه
3-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه
3-8) روش توزيع پرسش نامه
3-9) معايب پرسش نامه
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي )
4-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري
4-2-1) نگاره هاي آماري
4-2-1-1) ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا
4-2-1-2) محاسبه انحراف معيار هر شاخص
4-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي
4-2-2-1) فرضيه شماره يک
4-2-2-2) فرضيه شماره دو
4-2-2-3) فرضيه شماره سه
4-2-2-4) فرضيه شماره چهار
4-2-2-5) فرضيه شماره پنجم
4-2-2-6) فرضيه شماره شش
4-2-2-7) فرضيه شماره هفت
4-2-2-8) فرضيه شماره هشت
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقيق
5-2) نتايج تحقيق
5-3) محدوديت هاي تحقيق
5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي
پيوست ها
منابع و مأخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:48 نظرات ()
تحقیق-بررسي-ملاک-هاي-انتخاب-دوست-در-بين-دانش-آموزان
تحقیق بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 103
حجم فایل: 177 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته امور تربیتی با موضوع بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه، در قالب فایل word و در حجم 103 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش.


بخشی از متن:
رفاقتها و دوستي ها نقش عمده اي در اجتماعي شدن آنان ايفا مي كند. البته در تمام مراحل رشد خصوصاً در سن نوجواني نقش خانواده و اولياء و مربيان به عنوان تقويت يا تسهيل كنندة رشد نبايد فراموش شود.
به همين منظور در اين معقولة تحقيق ملاك هاي انتخاب دوست از نظر نوجوانان پسر مورد بررسي قرار مي گيرد، تا با شناسائي و اشنايي بيشتر با طرز تفكرات دانش آموزان به مورد بهترين ملاك هاي انتخاب دوست، بهترين و عاقلانه ترين روشهاي تربيتي را انتخاب كنيم.
بنابراين جهت تحقيق اين اهداف دست به كار تحقيق زده و مقوله حاضر را به پنج فصل تهيه كرده و بهترين ملاك انتخاب دوست را از بين نظرات دانش آموزان پيدا كرده ايم. در جزوه حاضر از منابع مختلفي در زمينة دوست يابي نوجوانان استفاده شده اميدواريم كه نتيجه مورد استفاده دوستان و همكاران قرار گيرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
بيان مسئله
بيان هدف
ضرورت اجراي طرح
سوالات تحقيق
بيان فرضيه
تعاريف عملياتي
فصل دوم: تاريخچه تحقيق و مطالعة منابع مربوط به موضوع
نوجواني
تاثير معاشران
دوست يابي
طرد شدن و پذيرفته شدن از سوي همسالان
تحقيقات انجام شده
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
جامعه
نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار تحقيق
روش آماري بكار رفته
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل داده ها ( اطلاعات)
توصيف اطلاعات رابطه با فرضيه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
سوالات و داده‌‌ها
تفسيرنتايج ( بحث و خلاصه)
بيان مسئله
نتيجه گيري كلي
نمودار
كاربرد و منابع
فهرست منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:47 نظرات ()
بررسی-میزان-اثربخشی-اقدامات-پلیس-پیشگیری-در-کاهش-سرقت-خودرو
بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 178
حجم فایل: 462 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم، با موضوع بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو، در قالب فایل word و در حجم 178 صفحه.

بخشی از متن اصلی:
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که در جوامع بشری کم وبیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزار کامل تر و فنی تری روی آورده اند (صبری1387ص 37) از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال وتعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده وبرای مجازات منظور گردید.از سویی سهولت ارتکاب جرائم علیه اموال ومحسوس بودن سود حاصله از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر می شود(دهقان1379ص46)از سرقت به عنوان یکی از جرائم مهم اجتماعی نام برده اند که زمینه را برای پیدایش انحرافات وخطرات دیگر فراهم می کند،سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی و اجتماعی شده ومردم را از کار وفعالیت دلسرد می کند زیرا کوشش خود را نابود شده می بیند به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می آورند(قائمی1364ص 82)
جرم سرقت تاریخچه ای بس کهن دارد و در گذشته های دور نیز وجود داشته و تقریباً در همه جوامع امری زشت ونکوهیده تلقی می شده وبه همین منظور مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته اند واندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این مشکل بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب سرقت می شوند وهنجارها وقواعد اجتماعی را نادیده می گیرند امروزه با پیشرفت تکنولوژی وصنعت خودروسازی و تولید روز افزون آن واستفاده گسترده که مردم از این وسیله دارند همه مردم به نوعی با خودرو ارتباط دارند.
امروزه یکی از مسائل پیچیده و نگران کننده و تقریباً از دغدغه های اصلی پلیس موضوع سرقت اتومبیل است که روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و از آن بعنوان مادر سرقتها نام می برند برای اینکه ازاین وسیله نقلیه در ارتکاب سایر جرائم مانند حمل مواد مخدر- حمل کالای قاچاق،حمل اموال مسروقه آدم ربائی- شرور وخرابکاری و...استفاده می کنند.
واین امر موجب عدم احساس امنیت کامل نزد شهروندان می شود بنابراین پلیس باید برای مبارزه ومقابله اساسی با این موضوع برنامه ریزی وطرح هایی تهیه وبه مورد اجرا بگذارد و برابر اتفاق نظر اندیشمندان پیشگیری بهترین،مؤثرترین وکم هزینه ترین روش مقابله با سرقت از جمله سرقت با خود رو می باشد بنابراین آنچه در این تحقیق موردنظر است بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو می باشد تا اقدامات مؤثرتر در این راستا شناسایی وبرنامه ریزی دقیق تر وسرمایه گذاری بیشتری روی آنان صورت پذیرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
اثربخشی
عناصر ضروری سازمان عبارتند از
مفهوم و تعرف اثر بخشی
اثر بخشی
تفاوت اثر بخشی با کارآیی
رابطه بهره وری با کارآیی و اثر بخشی
اثر بخشی از دیدگاه صاحب نظران
مشارکت و اثر بخشی
اثر بخشی موثر
موارد موثر بر اثر بخشی
اثر بخشی از دیدگاه لیکرت
نمودار رابطه متغیرها از دیدگاه لیکرت
اثر بخشی سازمانی
اثر بخشی سازمان
اهمیت اثر بخشی سازمان
معیارهای اثر بخشی
اثر بخشی کلی :
نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی
تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی
رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی
مدل های اثر بخشی سازمانی
الف- مدل رویکرد نیل به هدف
ب - مدل رویکرد سیستمی
ج - مدل رویکرد عوامل استراتژیک
د - مدل رویکرد ارزش های رقابتی
مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی
تاریخچه پلیس در ایران
تعریف پلیس
تعاریف لغوی پلیس
تعاریف مفهومی پلیس
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است
تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون)
تعریف کارکردی پلیس
تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا )
پیشگیری
دیدگاهها و نظریات درباره پیشگیری
تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران
انواع پیشگیری
1-پیشگیری کیفر ی
2- پیشگیری غیر کیفری به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود
1-هدف پیشگیری وضعی
2-پیشگیری وضعی
مراحل پیشگیری از جرائم در جرم شناسی
پیشگیری اولیه ( ابتدائی ، نخستین )
پیشگیری ثانویه ( دومین )
پیشگیری ثالث ( سومین )
فعالیتها و اقدامات پیشگیرانه
جرم شناسی پیشگیری
پیشگیری از جرائم در قوانین
قانون اساسی
قوانین عادی
پیشگیری از جرایم در سازمان و تشکیلات نیروی انتظامی
معاونت پیشگیری انتظامی ناجا
ماموریت و وظایف کلی پلیس پیشگیری انتظامی
پیشگیری از جرایم در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی
ماموریت و وظایف کلانتری ها بر اساس سازمان جدید
پیشگیری رسمی از جرائم تخلفات
پیشگیری رسمی سنتی از جرائم و تخلفات
منابع
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری و عملیات متغیرها
روش تحقیق
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری و تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:46 نظرات ()
تحقیق-بررسي-و-مقايسه-عزت-نفس-بين-دانشجويان-ورزشكار-و-غير-ورزشكار-پسر-و-دختر
تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 113 کیلوبایت
قیمت: 9600 تومان

توضیحات:
پروژه پایانی رشته روانشناسی با موضوع بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر، در قالب فایل word و در حجم 91 صفحه.

بخشی از متن:
از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش که یکی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت کوشش می شود با به کارگیری روش های علمی از راه کشف قوانین علمی مربوط به جسم و روان به مؤثرترین روش رشد انسان دست یافته شود با توجه به تأثیرات متقابل جسم و روان ، وابستگی و ارتباط و اثر متقابل روانشناسی و تربیت بدنی امری اجتناب ناپذیر است.

اهمیت روانشناسی در حیطه تربیت بدنی تا آن حد است که مربیان خود را نیازمند به حداقل اطلاعات پایه از آن می دانند.روانشناسان نیز پیوسته علاقه مند هستند که نقش فعالیت های ورزشی را تغییر خصوصیات روانی بدانند و قصد دارند از طریق پژوهش های مختلف تأثیرات متقابل جسم و روان را کشف کنند.تأثیر فعالیت های ورزشی به خصوصیات روانی که در تحقیق حاضر از جنبه «عزت نفس» می باشد، برای کسانی که در زمینه مسائل روانی کاری کنند و هدف نهاییشان کمک به رشد انسان و سلامت روانی اوست می تواند دارای اهمیت باشند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
واژه های کلیدی
تعریف عملیاتی
تعریف عملیاتی
هدف تحقیق
فرضیه های پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه و اهمیت عزت نفس
دو مثال مختلف از این اختلال
تعریف واژه ها و اصطلاحات
چگونگی رشد و شکل گیری خودپنداره
تقسیم بندی عزت نفس در کودکان و نوجوانان
راههای ایجاد تغییر در عزت نفس
تعریف عملیاتی عزت نفس
نحوه شکل گیری عزت نفس
عوامل مؤثر در شکل گیری عزت نفس
دیدگاههای فعلی در مورد عزت نفس
عزت نفس به عنوان یک صفت شخصیتی
اثرات موقعیتی بر عزت نفس
صیانت نفس
عزت نفس جمعیتی
ابعاد کلی عزت نفس
الف) بعد اجتماعی
ب) بعد تحصیلی
ج)بعد جسمی
د)بعد خانوادگی
ه) بعد کلی عزت نفس
تصویر ظاهر خود و تصویر آرمانی
فیزیولوژی و عزت نفس
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت یا منفی
کشف اسنادها در موقعیت های طبیعی اثرات عزت نفس
عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادی و دانشمندان
تحقیقات داخلی در مورد عزت نفس
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعۀ آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
متغیر مستقل و متغیر وابسته
روش آماری
هدفهای ویژه تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۱-۴ نمرات آزمودنیها از آزمون عزت نفس در بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
جدول ۲-۴ مقایسه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جدول ۳-۴ نمرات خام آزمودنیها از آزمون عزت نفس در دو گروه افرادی که ورزشهای گروهی انجام میدهند و افرادی که ورزش های فردی انجام می دهند
جدول ۴-۴ مقایسه عزت نفس در بین دانشجویانی که ورزشهای گروهی می کنند و دانشجویانی که ورزش فردی انجام می دهند
جدول ۵-۴ نمرات آزمودنیها از پرسش نامه عزت نفس در دو گروه دختران و پسران ورزشکار
جدول ۶-۴ مقایسه عزت نفس در بین دختران و پسران ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتها
منابع و ماخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 12:45 نظرات ()
رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-بهره-وری-کارکنان-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-دارایی
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 271 کیلوبایت
قیمت: 23000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و کلیه ضمائم.

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی- پيمايشي با تاکید برهمبستگی وب راساس هدف، ازنوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی شهر تهران می باشد، نمونه ی پژوهش شامل 333 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ظبقه ای انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه سرمایه فکری بنتيس و پرسشنامه بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت) استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری 0.878 و برای پرسشنامه بهره وری 0.911 می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های سرمایه فکری ( سرمایه انسانی ، ساختاری و مشتری) بهره‌وری کارکنان از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.

فهرست کلی مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
پرسشنامه پژوهش
ضمائم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:26 نظرات ()
پاورپوینت-(اسلاید)-معماری-بیونیک
پاورپوینت (اسلاید) معماری بیونیک
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 14806 کیلوبایت
قیمت: 10800 تومان

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی درس اصول و مبانی معماری با موضوع معماری بیونیک (معماری زیست فنی)، در حجم 31 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
می توان فرض کرد که هر جاندار کنونی کره زمین محصول نهایی دوهزار میلیون سال تکامل است. در این فاصله زمانی بسیار زیاد طبیعت هر آنچه را که با هدف ویژه اش سازگاری نداشته به طرز بی رحمانه ای از بین برده است. از این تجربه بزرگ می توان در ساخت ماشین هایی که در حالتی شبیه موجود زنده کار می کنند استفاده کرد.
بیونیک فرآیند طراحی و مهندسی نوین بر اساس سامانه های موجود در طبیعت است.
بیونیک دانان همواره در جستجوی یک الگوی زنده برای توجیه هر پدیده
هستند که بیونیک رامی توان در حوزه ی علوم کاربردی مطرح کرد. قرن هاست که
بشر در رابطه تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و برای تولید مایحتاج خود از آن
الهام می گیرد.http://test.com/content/productpic/2015-12-01_033148.png


فهرست کلی مطالب:

مفهوم واژه ی بیونیک
علم بیونیک
بیونیک برای حل مشکلات فنی متخصصان
تاریخچه بیونیک
آشنایی با معماری بیونیک
پیشگامان معماری بیونیک
نمونه هایی از معماری بیونیک از گذشته تا حال

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 1 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:26 نظرات ()
بهینه-سازی-پارامترهای-موثر-در-بهره-برداری-به-روش-gaslift-در-مخزن
بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش Gaslift در مخزن
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 103
حجم فایل: 1862 کیلوبایت
قیمت: 5900 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی (مخازن هیدروکربوری) دانشگاه تهران، با موضوع بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش Gaslift در یک مخزن، در قالب فایل pdf و در حجم 103 صفحه.

مقدمه:
با توجه به پیشرفت روز افزون و با شتاب صنایع و افزایش جمعیت و از طرف دیگر محدود بودن ذخایر نفت و گاز و نیز غنی بودن کشورمان از این ذخایر که منبع اصلی درآمد و فرازآوری برای کشور محسوب می گردد، لزوم استفاده بیشتر و بهینه از این منابع جدی تر به نظر می رسد . بدیهی است که در آینده تولید نفت با استفاده از جریان طبیعی چاه ها جوابگوی نیاز مصرف انرژی و زندگی بشر نخواهد بود. بنابراین باید با استفاده از روش های علمی و جدی تسهیلاتی برای تولید بیشتر و بهینه در طی عمر مفید یک مخزن نفتی فراهم آورد.
نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیر زمین می شود، از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تأمین می گردد. هنگامی که نیروی رانش برای بالا آوردن نفت از دهان چاه به سطح زمین کافی نباشد و یا نتواند حجم کافی نفت را به سطح زمین بیاورد. از روش های مصنوعی برایتقویت این نیرو استفاده می شود. به این روش های مصنوعی تقویت انرژی مخزن فرازآوری مصنوعی می گویند. معمولاً اگر انرژی موجود در مخزن به اندازه ای باشد که بتواند سیال مخزن را به دهانه چاه هدایت کند از فرازآوری مصنوعی استفاده می شود. اگر انرژی فوق به قدربی کم باشد که سیال نتواند به راحتی به دهانه چاه برسد، باید یکی از روش های بازیافت ثانویه مثل تزریق گاز در مخازن، تزریق دی اکسید کربن و استفاده از روش های گرمایی از جمله تزریق بخار برای کاهش گرانروی نفت موجود در مخزن استفاده می شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: فرازآوری مصنوعی به روش تزریق گاز
1-1-انواع مخازن نفتی
1-2- رانش با استفاده از گاز محلول در نفت
1-2-2-رانش با استفاده از جریان آب
1-2-3رانش با استفاده از انبساط گاز گنبدی
1-3-روش های فرازآوری مصنوعی
1-3-1-پمپ های درون چاهی
1-3-1-1- پمپ میله ی
1-3-1-2-پمپ درون چاهی الکتریکی
1-3-1-3-پمپ های درون چاهی هیدرولیکی
1-3-2-تزریق گاز
1-4-مقدمه ای بر فرازآوری با گاز
1-5-تاریخچه فرازآوری با گاز
1-6-تجهیزات مورد نیاز جهت فرازآوری با گاز
1-6-1-تجهیزات درون چاهی
1-6-2-تجهیزات سرچاهی (Well head)
1-6-2-2-سیستم کنترل جریان گاز
1-6-2-1-گاز برای تزریق
1-7-اصول اساسی فرازاوری با گاز
1-7-1-فرازآوری به روش پیوسته
1-7-2-روش منقطع
1-8-منابع گاز فرازآوری
1-9-عوامل مؤثر در طراحی سیستم فرازآوری با گاز
1-9-1- عملکرد جریان ورودی
1-9-2-عملکرد مسیر عمودی
1-9-3-عملکرد جریان افقی
1-9-4-متغیرهای سیستم فرازآوری با گاز
1-10-کاربرد اقتصادی فرازآوری با گاز
1-11- روش های مختلف طراحی تأسیسات فرازآوری گاز به صورت پیوسته
1-11-1- انواع جریان ها در روش فرازآوری پیوسته
1-11-2- انواع تأیسات در روش فرازآوری پیوسته
1-11-2-1-سیستم باز
1-11-2-2-سیستم نیم بسته
1-11-2-3-سیستم بسته
1-12- مکان یابی محل تزریق و نصب شیرهای گازرانی
1-13-مراحل تعیین مکان شیرهای تزریق گاز
1-14- مراحل تخلیه سیستم فرازآوری با گاز پیوسته
فصل دوم: بررسی پارامترهای بهینه فرازآوری مصنوعی در میدان مورد مطالعه
2-1-مقدمه
2-2- اطلاعات زمین شناسی و کلیات میدان مورد مطالعه
2-2-1- سازند A
2-2-2- سازند
2-2-3- سازند
2-4- طراحی فرازآوری با گاز
2-4-1- بررسی آزمایش های فشار – حجم – دما
2-4-2-تعیین محل نصب سوپاپهای فرازآوری
2-5- بررسی کارایی فرایند فراز آوری با گاز
2-6-پیش بینی تولید از مخزن
فصل سوم: بهینه سازی توزیع گاز با روشهای دیگر
3-1-کلیات
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری
4-2-پیشنهاد هایی برای ادامه کار در آینده
منابع و مأخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:25 نظرات ()
پرسشنامه-استاندارد-شکست-های-شناختی-(cfq)
پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی (CFQ)
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 120 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی (The Cognitive Failures Questionnaire) ، در قالب فایل word، شامل 25 سوال و 3 مولفه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر، پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه به صورت فارسی و انگلیسی می باشد.

مولفه های مورد ارزیابی:
1.توجه
2.حافظه
3.عمل

منبع پرسشنامه:
 
Broadbent, D.E., Cooper, P.F., FitzGerald, P., & Parkes, K.R.
(1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates.
British Journal of Clinical Psychology, 21, 1-16


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 7 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:25 نظرات ()
جزوه-نکات-مهم-کتاب-اصول-مدیریت-دکتر-رضائیان--نمودارهای-درختی
جزوه نکات مهم کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان + نمودارهای درختی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 14234 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

توضیحات:
کامل ترین جزوه خلاصه نکات مهم کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان، شامل 250 نکته مهم کنکوری این کتاب همراه با 100 نمودار درختی نکات مهم کتاب جهت درک بهتر و سریع تر مباحث کتاب.

کتاب اصول مدیریت تالیف دکتر علی رضاییان یکی از منابع مطرح درس تئوری های مدیریت است که در رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این فایل شامل 250  نکته مهم مطرح شده در این کتاب است که که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه شده و تمامی بخش های مهم کتاب را پوشش می دهد. همراه با این فایل، یک عدد فایل خلاصه نکات مهم کتاب بصورت نمودارهای درختی نیز جهت مرور سریع نکات مهم کتاب عرضه می گردد. این جزوه ارزنده می تواند مورد استفاده دانشجویان و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت و همچنین داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی قرار گیرد.

شامل 2 عدد فایل:
1- جزوه250 نکته مهم و کنکوری کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان در 14 صفحه فایل پی دی اف
2- جزوه100 نمودار درختی مهم و کنکوری کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان در 17 صفحه فایل پی دی اف .

مطالعه این 2 جزوه کامل و غنی، موفقیت شما را در پاسخگویی به سوالات مطرح شده از این کتاب تضمین خواهد کرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:24 نظرات ()
نکات-مهم-و-کنکوری-کتاب-2000-تست-اقتصاد-خرد-(دکتر-نظری)
نکات مهم و کنکوری کتاب 2000 تست اقتصاد خرد (دکتر نظری)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 1006 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

توضیحات:
جزوه 100 نکته مهم و کنکوری کتاب 2000 تست اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری، در قالب فایل pdf و در حجم 9 صفحه.

کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری یکی از منابع مهم و مطرح درس اقتصاد خرد رشته مدیریت می باشد.
این جزوه به منظور درک آسان و سریع مباحث مطرح شده در کتاب 2000 تست اقتصاد خرد دکتر محسن
نظری
توسط رتبه برتر کشوری
رشته مدیریت بازرگانی تهیه شده است
و شامل خلاصه نکات مهم این کتاب در قالب 100 نکته است. این فایل برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های مدیریت (کلیه گرایش ها) و اقتصاد و  همچنین داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی مناسب می باشد.

شما عزیزان پس از مطالعه کتاب یا جزوات درسی اقتصاد خرد دکتر محسن نظری ( جزوه 333 نکته مهم کتاب اقتصاد خرد (دکتر نظری) و 37 نمودار درختی مهم و کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری هر دو در این فروشگاه موجود می باشند)، تست های کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد دکتر محسن نظری را که یکی از مهمترین منابع موجود برای کنکور کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و اقتصاد می باشد را می توانید پاسخگو باشید. ولی برخی تست ها دارای نکات جدید و مهمی می باشد که این نکات مهم را در این فایل ارزشمند برای شما عزیزان جمع آوری نموده ایم تا با مطالعه آن بهترین نتیجه ممکن را بگیرید و در مبحث تست زنی، نکات و تسلط لازم را برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد و سؤالات استخدامی اقتصاد خرد را کسب نمایید.

برای آسانی فراگیری، این 100 نکته مهم به صورت 4 رنگ ویرایش شده تا شما هر چه بهتر مطالب را به صورت مفهومی درک نمایید.


توصیه ما به شما:
 این فایل مکمل جزوه 333 نکته مهم اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
می باشد و در این فروشگاه موجود است. برای نتیجه گرفتن بهتر شما داوطلبین
گرامی و جلوگیری از بالا رفتن هزینه تمام شده نهایی، جزوات اقتصاد خرد به
صورت جداگانه در این فروشگاه عرضه شده اند تا شما عزیزان در هر قسمتی که
نیاز به آموزش و تقویت بیشتر دارید، جزوه مربوطه را مطالعه نمایید. باشد
قدمی هرچند ناچیز برای موفقیت روز افزون شما عزیزان برداشته باشیم.
________________________________________________________________
سایر محصولات مرتبط:
333 نکته مهم کتاب اقتصاد خرد ( دکتر نظری )
پاسخنامه تشریحی سئوالات پایان فصل کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری
تست های استخدامی درس اقتصاد خرد با پاسخ تشریحی
نکات مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری بصورت نمودار درختی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 7 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:23 نظرات ()
پرسشنامه-ارزيابي-بهره-وري-در-شركت-ها
پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 65 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها، در حجم 14 صفحه،

این پرسشنامه یکی از کاملترین پرسشنامه های جمع آوری شده در راستای ارزیابی بهره وری شرکت ها می باشد. سئوالات این پرسشنامه بصورت 2 گزینه ای (بله، خیر) یا سئوالات باز (بدون گزینه) می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 6 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:23 نظرات ()
نکات-مهم-کنکوری-کتاب-اقتصاد-خرد-دکتر-نظری-بصورت-نمودار-درختی
نکات مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری بصورت نمودار درختی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 816 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

توضیحات:
نکات مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری، در قالب فایل pdf و در حجم 9 صفحه. شامل مهم ترین نکات کتاب بصورت نمودارهای درختی.

کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری یکی از منابع مطرح درس اقتصاد خرد است
که در رشته مدیریت و مقاطع مختلف دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این
فایل شامل نمودارهای درختی دربرگیرنده نکات مهم مطرح شده در این کتاب است که که توسط رتبه برتر
کشوری رشته مدیریت بازرگانی
تهیه شده و بهترین و کامل ترین جزوه در زمینه تجزیه و تحلیل نکات مهم کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری ( نکات مهم نمودارها ، اشکال ، روابط اقتصادی و ...) می
باشد. به منظور فراهم سازی امکان مرور سریع نکات مهم کتاب و به خاطر سپاری
آسان تر آنها، نکات مهم کتاب بصورت 37 نمودار درختی در این فایل نمایش داده
شده اند.


این جزوه ارزنده می تواند مورد استفاده دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت و همچنین داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی قرار گیرد.

توصیه ما به شما:
 این فایل مکمل جزوه 333 نکته مهم اقتصاد خرد دکتر محسن نظری می باشد و در این فروشگاه موجود است. برای نتیجه گرفتن بهتر شما داوطلبین گرامی و جلوگیری از بالا رفتن هزینه تمام شده نهایی، جزوات اقتصاد خرد به صورت جداگانه در این فروشگاه عرضه شده اند تا شما عزیزان در هر قسمتی که نیاز به آموزش و تقویت بیشتر دارید، جزوه مربوطه را مطالعه نمایید. باشد قدمی هرچند ناچیز برای موفقیت روز افزون شما عزیزان برداشته باشیم.________________________________________________________________
سایر محصولات مرتبط:
333 نکته مهم کتاب اقتصاد خرد ( دکتر نظری )
پاسخنامه تشریحی سئوالات پایان فصل کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری
تست های استخدامی درس اقتصاد خرد با پاسخ تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:22 نظرات ()
جزوه-آموزشی-قواعد-نگارش-در-زبان-فارسی-(-ویژه-آزمون-های-استخدامی)
جزوه آموزشی قواعد نگارش در زبان فارسی ( ویژه آزمون های استخدامی)
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 103 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان

توضیحات:
جزوه آموزشی قواعد نگارش زبان فارسی، شامل مهمترین علائم نگارشی و املایی زبان فارسی، مناسب برای داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی.

مدتی است که در سوالات آزمون ها بخصوص آزمون های استخدامی که سئوالات ادبیات نیز جزیی از موارد آزمون است، سوالات نگارشی ادبیات فارسی زیاد به چشم می خورد. یعنی از یک سوال مثلا 20 تایی حداقل 7 سوال نگارشی است. از آنجا که نگارش و اهمیت آن در ادبیات فارسی از همان زمان ابتدایی به فراموشی سپرده می شود و در کتابها نیز عنوان نمی شود بیشتر منابع یادگیری این بخش از بخش های دستور زبان و لغت و معنی و... آسان تر است، از این رو برآن شدیم که آموزش کامل مهمترین علائم نگارشی و املایی که هم بیشتر کاربرد دارند و هم مد نظر سوالات اند را در یک فایل وورد به طور کامل توضیح دهیم.

این فایل 19 علایم نگارشی بسیار پرکاربرد در زبان فارسی را معرفی می کند و موارد استفاده آنها را  همراه با ذکر مثال شرح می دهد.

از آنجا که سوالات عمومی استخدامی بسیار حائز اهمیت اند و در بین آنها هم سوالات مبحث ادبیات ضریب بالایی در همه آزمون ها دارد.

 با مطالعه این فایل بسیار کم حجم ولی باارزش که کمتر در سرچ یا جستجوها مشاهده می کنید، می توانید لااقل 40 درصد پاسخ درست برای خود اندوخته داشته باشید.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:20 نظرات ()
تحقیق-سدسازی-و-تأثیر-مهندسی-نقشه-برداری-در-سدسازی
تحقیق سدسازی و تأثیر مهندسی نقشه برداری در سدسازی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 1410 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

توضیحات:
پژوهش رشته مهندسی عمران با موضوع سد سازی و تأثیر مهندسی نقشه برداری در سدسازی، در قالب فایل word و در حجم 34 صفحه.

چکیده:
سدها نیز مانندسایر سازه های بزرگ برای اهداف خاصی ساخته میشوند.در گذشته های دور، سدها برای ذخیره ی آب و آبیاری استفاده می شدند،اما امروزه با پیشرفت تمدن ها و نیاز به آب بیشتر جهت شرب،بهداشت، آبیاری زمین های کشاورزی، استفاده در صنعت، کنترل سیلاب ، کشتیرانی، بهبود کیفیت آب، کنترل رسوب رودخانه ها و تولید برق،سد ها احداث میشوند.
گاهی اوقات هدف از احداث سدها میتواند برای تامین منافع عمومی جامعه از قبیل ایجاد مکان های تفریحی نیز باشد.سدهای چند منظوره، طرح های مهمی در راستای توسعه کشورها هستند، چرا که مردم از طریق احداث سدها از منافع ملی و اقتصادی زیادی بهره مند می گردند.
مفهوم سد در معنای خاص آن عبارت است از ساختمانی که بخشی را از بخشی دیگر جدا می کندو غالبا" به مفهوم دیواریا سازه ای است که از حرکت آب جلوگیری می کند تا آب ذخیره و یا انحراف یابد. همچنین در تعریفی دیگر، سد دیواری محکم است که برای جلوگیری از حرکت آب رودخانه می سازند تا آب در پشت آن ذخیره گردد و پس از ذخیره شدن آب، برای کارهای مختلف از آن استفاده می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از تشكيل رشته نقشه برداري
انواع سد
روند مطالعاتی برای احداث یک سد
دریچه زبرین
عوامل زمین شناسی انتخاب ساختگاه سد
عوامل مؤثر در انتخاب ساختگاه سد
شرایط توپوگرافی
تأثیر شرایط توپوگرافی در انتخاب ساختگاه سد
تأثیر جهت شیب لایه‌ها در انتخاب ساخت گاه سد
عوامل مؤثر در انتخاب نوع سد
محوریت بررسی‌های زمین‌شناسی در آغاز پروژه
نقشه ازبیلت AS BUILT
وظایف دفتر فنی نقشه‌برداری در واحد نقشه برداری سد
کنترل استراکچر فلزی
راه حل اجرایی مشکل کوتاهی بلت صفحه
نمونه ای از سدهای ساخته شده و تاثیر آن بر طراحی و انتخاب روش های مناسب
نتیجه پژوهش
منایع و مآخذ پژوهش

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:18 نظرات ()
گزارش-کارآموزی-در-پژوهشگاه-صنعت-نفت-مرکز-تحقیقات-کاتالیست
گزارش کارآموزی در پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 103
حجم فایل: 1597 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته مهندسی شیمی (صنایع پتروشیمی)، در پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست، در قالب فایل word و در حجم 103 صفحه.

بخشی از متن:
پژوهشگاه صنعت نفت در ابتدا با نام " اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران " درسال 1338 تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال 1368 شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان " پژوهشگاه صنعت نفت" با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد.

فهرست مطالب:
 فصل اول: آشنایی با پژوهشگاه

     1-1 مرکز مطالعات و پژوهش های اکتشاف و تولید
    1-2 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
    1-3 علوم و تکنولوژی پلیمر
    1-4 پژوهشکده پالایش
    1-5 پژوهشکده گاز
    1-6 پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست
   1-7 خدمات آزمایشگاهی
    1-7-1 آزمایشگاه های متالوژی               
   1-7-2 آزمایشگاه های آلودگی هوا  
     1-8 پژوهشکده مهندسی توسعه فرآیندهای شیمیایی
     1-9 مرکز تحقیقات کاتالیست
1-10 خدمات آزمایشگاهی
 فصل دوم: مقدمه ای بر کاتالیست
    2-1 موارد مورد استفاده در كاتاليست
فصل سوم: پروژه ها و آزمایشگاه های مرکز تحقیقات کاتالیست
   3-1 هیدروکانورژن
   3-2 واحد ساخت کاتالیست
   3-3 بازدید از پایلوت شهر ری
   3-4 آزمایشگاه بررسی خصوصیات سطحی (بررسی های فیزیکی)
   3-5 آزمایشگاه بررسی های شیمیایی
   3-6 آزمایشگاه نانو
   3-7 آزمایشگاه بیورآکتوری و بیوکاتالیستی
   3-8 توضیحاتی در باب کاتالیست
   3-9 ترکیب نفت خام
  3-10 کراکینگ کاتالیستی بستر سیال (FCC)
  3-11 واکنش های هیدروکراکینگ
  3-12 رفرمینگ
  3-13 MTBE
  3-14 آلکیل دار کردن و بسپارش
  3-15 روش تحقیق   
  3  -16-hysys     
3-17-مبدل هاي حرارتي و مشعل ها و بويلر  
منابع و مراجع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:17 نظرات ()
تحقیق-بازاریابی-اینترنتی-و-نقش-آن-در-کسب-و-کارهای-کوچک-و-متوسط
تحقیق بازاریابی اینترنتی و نقش آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 819 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع بازاریابی اینترنتی و نقش آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط، در قالب فایل word و در حجم 131 صفحه.

سال نگارش این پایان نامه: 1394

چکیده:
نخستين و مهم ترين اصل بازاريابي تمركز بر نيازها و خواسته ها ي مشتر يان است؛ زیرا بدون توجه به آن، شركت ها در محيط رقابتي امروز قادر به ادامه حيات نخواهند بود. شركت ها مي دانند كه ارائه محصول ها و خدمات باكيفيت، متناسب با نيازها و خواسته هاي مشتر يان، مزيت رقابتي مهمي است كه به فروش و سود بيشتر منجر مي شود؛ بنابراين شناسايي نيازها و خواسته هاي مشتريان و اتخاذ استراتژي ها و برنامه هاي مناسب براي تأمين اين نيازها و خواسته ها از مهم ترين فعاليت هاي شركت ها در بازارهاي رقابتي است. که با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات گسترده ای در فرآیندهای تجاری به وجود آورده است و اینترنت به عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته است اما بسیاری از شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تأثیرات آن در بازارهای داخلی و صادراتی از آگاهی های لازم برخوردار نیستند.
این پایان نامه با نگاه کلی به تعاریف و اصول بازاریابی الکترونیکی و پارادایم های جدید مطرح شده، درصدد سوق دادن شرکت ها و مؤسسات به استفاده از این نوع بازاریابی برآمده و با بررسی ابعاد گوناگون این موضوع، رهنمودهایی برای تغییر در آمیخته سنتی بازاریابی به سمت آمیخته بازاریابی الکترونیکی( نوین ) ارائه می دهد.
نتایج این بررسی حاکی از آن است که در عصر رقابتی امروز این نوع بازاریابی به عنوان یک عامل راهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش و افزایش سهم بازارهای داخلی خارجی به شرکت های کوچک و متوسط کمک شایانی نموده است. و چنانچه شرکت های کوچک و متوسط در بکارگیری از این تکنولوژی، با اصول مشروحه در پایان نامه مبادرت ورزند شاهد صرفه جویی در وقت و هزینه زیادی خواهند بود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بيان مسأله
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق
1-3 گزاره های پژوهش
1-3-1 اهدف پژوهش
1-3-2 سؤالات پژوهش
1-4 قلمرو پژوهش
1-4-1 قلمرو موضوعی انجام پژوهش
1-4-2 قلمرو زمانی
1-5 تعریف نظری مفاهم کلیدی
فصل دوم: ادبیات نظری و پژوهشی
مقدمه
2-1 بازاریابی
2-1-1 تاریخچه بازاریابی از دیدگاه های گوناگون
2-1-2 سیرتحول بازاریابی ازنظرآقای فیلیپ کاتلر
2-1-3بازاریابی سنتی
2-1-4 تعریف بازاریابی
2-1-5 انواع بازاریابی
2-1-6 ابعاد گوناگون بازاريابي(MARKETING )
2-1-7 اهداف نظام بازاريابی
2-1-8 آمیخته های بازاریابی
2-1-9 طرح بازاريابي
2-1-10بررسی وضعیت چند ابزار بازاریابی در توسعه صادرات کشور
2-1-11 آینده بازاریابی در ایران
2-1-12 مشكلات بازاريابي در صنايع ايران از دیدگاه دکتر حیدر زاده
2-2 بازاریابی اینترنتی
2-2-1 تاریخچه بازاریابی اینترنتی
2-2-2اهمیت فناوری در بازاریابی
2-2-3 بازاریابی الکترونیک
2-2-4آمیخته بازاریابی اینترنتی
2-2-5 اصول بازاریابی الکترونیکی
2-2-6 چارچوب بازاریابی دیجیتالی
2-2-7عملکرد بازاریابی الکترونیک
2-2-8 اهداف، مزایا و چالش های بازاریابی اینترنتی
2-2-9هفتاد نکته مهم برای موفقیت در بازاریابی الکترونیکی
2-2-10 استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی
2-2-11 آسیب شناسی بازاریابی الکترونیکی در ایران
2-3 کسب و کارهای کوچک و متوسط
2-3-1تعريف کسب و کار
2-3-2ایجاد و رشد و توسعه کسب و کار ها
2-3-3 مراحل ایجاد، رشد و توسعه کسب و کار
2-3-4 اهداف کسب و کار
2-3-5 ويژگيهاي کسب و کار
2-3-6 کسب و کارهای کوچک و متوسط درکشور ایران
2-3-7نقش کسب وکار های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی
2-3-8 کسب و کار اينترنتي
2-3-9 تفاوت كسب و كار اينترنتي با تجارت الكترونيكي
2-3-10 انواع كسب و كارهاي اينترنتي
2-3-11 تعریف بنگاه های کوچک و متوسط
2-3-12 نظریات موجود در باره علل اقبال به بنگاههای کوچک و متوسط
2-3-13 بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط
2-3-14 بازاریابی الکترونیکی و SMEها
2-3-15 روش های بازاریابی اینترنتی SME ها
2-3-16 بازاریابی SME ها در کشور های در حال توسعه
2-4 مطالعات پیشین
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
3-1 روش پژوهش
3-2 ابزارگردآوری اطلاعات
3-3 جامعه مورد مطالعه
3-3-1 جامعه آماری
3-3-2 نمونه آماری
3-4 محدودیت های پژوهش
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری
4-1 خلاصه
4-2 نتیجه گیری
4-3 پیشنهادات
منابع و مأخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:16 نظرات ()
تحقیق-بررسی-رابطه-باورهای-غیرمنطقی-و-رضایت-زناشویی-معلمان-مقطع-ابتدایی
تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی معلمان مقطع ابتدایی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 2814 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته روانشناسی با موضوع بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و  رضایت زناشویی معلمان مقطع ابتدایی، در قالب فایل word و در حجم 108 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش (پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و باورهای غیرمنطقی جونز).

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بين باورهاي غيرمنطقي و رضايت زناشويي انجام شده است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق را معلمان مقطع ابتدایی 23 تا 50 سال شهرستان ... تشكيل داده است كه نمونه آن از طريق نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان به تعداد50 نفر آزمودني انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي جونز مي باشد که توسط گروه نمونه تکمیل و با استفاده از آزمون رگرسیون و نرم افزار spss22 نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ...

فهرست مطالب:
فصل اول - کلیات پژوهش
مقدمه
1-1- بیان مسئله
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- فرضیات
1-3-1- فرضیه اصلی
2-3-2- فرضیه های فرعی
1-4- تعاریف مفاهیم و متغیرها
1-4-1- تعاریف نظری
1-4-2- تعاریف عملیاتی
فصل دوم- ادبیات پژوهش
الف- مبانی نظری پژوهش
2-1- باورهای ارتباطی غیر مـنطقی آلیس
2-2- نظریه رفتار عقلانی - هیجانی الیس، رهایی از عقاید غیر منطقی اليس
2-2-1- نظریه عقلانی هیجانی
2-2-2- نمونه هایی از عقاید غیر منطقی
2-3- باورهای ارتباطی غیر مـنطقی از نـظر اپستین و ایدلسون
2-4- باورهاي غيرمنطقي
2-4-1- انواع باورهاي غيرمنطقي
2-5- تاريخچه ازدواج
2-5-1- تعريف ازدواج
2-5-2- فلسفه ازدواج
2-6- هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده
2-7- ازدواج و اشكال آن
2-8- اقسام ازدواج
2-9- عوامل موثر در ازدواج
2-10- مهمترين عوامل توافق در ازدواج
2-10-1- عوامل موثر در ناپايداري ازدواج
ب- پیشینه پژوهش
فصل سوم - روش انجام پژوهش
مقدمه
3-1- روش و ابزار پژوهش
3-2- جامعه آماری پژوهش
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري
3-4- ابزار سنجش متغيرها
3-5- روشهاي جمع آوري اطلاعات
3-6- ابزار گرد آوري داده ها
3-7- تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9- جمع بندی
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
الف- بررسي توصيفي اطلاعات
ب- بررسي فرضیه های پژوهش
فصل پنجم - جمع بندی و پیشنهادات
مقدمه
5-1- يافته هاي حاصل از فرضیات
5-2- محدوديتهاي پژوهش
5-3- پيشنهادات
منابع پژوهش
پیوست ها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:16 نظرات ()
تحقیق-بررسی-رابطه-جهت-گیری-مذهبی-و-بهزیستی-روانشناختی-در-دانشجویان
تحقیق بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 99
حجم فایل: 418 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته روانشناسی با موضوع بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان، در قالب فایل word و در حجم 99 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش (پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت)

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گيری مذهبی و بهزيستی روان شناختی دانشجويان دانشگاه پیام نور ... انجام شد. جامعه ي آماري شامل کلیه دانشجويان دانشگاه ... در نیم سال دوم تحصیلی 1394 مي باشد. برای نمونه آماری این پژوهش 100 عدد پرسشنامه پخش شد که فقط 71 عدد از پرسشنامه ها را نتوانستیم جمع آوری نماییم که حجم نمونه 71 به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده، از پرسشنامه جهت گیری مذهبی ریف و باورهای غیر منطقی جونز استفاده شد. داده ها از طریق روش تحليل پیرسون و رگرسيون (ضریب همبستگی که برای کشف وجود یا عدم وجود رابطه بین دو یا چند متغیر بکار می رود از جمله روش های تحلیل است که علاوه بر تعیین شدت و ضعف رابطه بین دو متغیر، جهت روابط را نیز نشان می دهد) و رد تجزیه تحلیل قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد بين نمرات جهت گيري مذهبي دروني و بيروني با بهزيستي روانشناختي رابطه معناداری وجود دارد( 05.0>p ).

فهرست مطالب:
فصل اول - کلیات پژوهش
مقدمه
1-1- بیان مسئله
1-2 -اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3- اهداف تحقیق
1-4- فرضیه تحقیق
1-4-1 فرضیه اصلی
1-5- تعاریف نظری پژوهش
1-6- تعریف عملیاتی
فصل دوم- چارچوب نظری پژوهش
مقدمه
الف- پژوهش نظری
2-1- تعاریف سلامت روانشناختی ( بهزیستی )
2-2- نظريه فرانکل
2-3- الگوی ويسينگ و وان دان
2-4-نظريه ريف
2-5- هدف و جهت گيری در زندگی
2-6- عوامل موثر بر بهزيستی
2-7- رویکرد بهزیستی روانشناختی
2-8-اجزا و عناصر اصلی بهزیستی روانشناختی
2-9- نقش باور های دینی و مذهبی در سلامت روان
2-10- تاثير دين و باورهاي مذهبي در سلامت روانی
2-11 -مقابله هاي ديني و سلامت رواني
2-12- دين و بيماري رواني
2-13- توبه و نقش آن در سلامت روان
2-14- دعا و سلامت رواني
ب- پژوهش های پیشین
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
3--1 ابزار پژوهش
3-2- روش جمع آوری تحقیق
3-3- جامعه آماری و روش تحقیق
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
3-5- ابزار گرد آوري داده ها
3-5-1 پرسشنامه جهت گیری مذهبی
3-5-2 پرسش نامه بهزیستی روانشناختی ریف
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه
الف- بررسي توصيفي اطلاعات
ب- بررسي استنباطي اطلاعات
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه پژوهش
مقدمه
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
5-3- محدودیت ها و موانع
5-4- موانع پژوهش
منابع پژوهش
ضمائم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:13 نظرات ()
.
سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:12 نظرات ()
تحلیل-المان-محدود-سیم-ویولون-در-کوک-های-مختلف-در-آباکوس
تحلیل المان محدود سیم ویولون در کوک های مختلف در آباکوس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: cae, jpg
حجم فایل: 1518 کیلوبایت
قیمت: 7800 تومان

توضیحات:
فایل شبیه سازی تحلیل المان محدود سیم ویولون در کوک های مختلف در نرم افزار آباکوس (Abaqus) ، همراه با فایل های تحلیل.

در این پروژه، ارتعاش یک سیم ویولون در کوک های مختلف بررسی می شود. در این مسئله فرکانس های سیستم به تنش های اولیه موجود در سیم وابسته است. برای انجام آنالیز لازم است که بار اولیه به سازه در یک یا چند جهت در یک step استاتیکی وارد شود، سپس فرکانس های طبیعی آن استخراج شود. طول سیم مورد بررسی 3 متر و شعاع آن 0.8 میلی متر است. درجات آزادی انتقالی سیم از یک طرف بسته شده است و از طرف دیگرتحت یک بار اولیه 2500 نیوتونی قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:12 نظرات ()
تحقیق-پتانسیل-های-معدنی-استان-قم
تحقیق پتانسیل های معدنی استان قم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 239
حجم فایل: 6139 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی معدن با موضوع پتانسیل های معدنی  استان قم، با نگرش ویژه بر معدن منگنز و نازنج قم، در قالب فایل pdf و در حجم 239 صفحه.

در این فایل پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارنج قم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می گیرد

فهرست کلی مطالب:
1- کلیات

مقدمه
روش کار
2- جغرافیای استان
ویژگی های طبیعی
ویژگی های انسانی
ویژگی های اقتصادی
3- زمین شناسی عمومی استان
جایگاه و ویژگی های زمین شناسی استان قم
ورقه زمین شناسی قم
ورقه زمین شناسی تفرش
ورقه زمین شناسی کهک
ورقه زمین شناسی سلفچگان
4- پتانسیل های معدنی و معادن فعال استان قم
توان معدنی استان قم
فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی انجام شده در استان قم
اطلاعات نموداری و نقشه های مربوط به معادن استان قم
5- نتایج مطالعات اکتشافی انجام شده در استان قم
مطالعه ژئوشیمیایی در برگه کهک
گزارش زمین شناسی و اکتشاف سرب و روی ناحیه کلاردوستک جنوب قم
گزارش مطالعات اکتشافی بر روی ذخایر شورابه دریاچه نمک از نظر املاح تبخیری
مطالعه و بررسی ذخایر عمیق و سنگ های زینتی استان قم
...
منابع و مآخذ


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:12 نظرات ()
مقياس-سنجش-بخشودگي-بين-فردي
مقياس سنجش بخشودگي بين فردي
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگي بين فردي و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و كنترل انتقام جويي،‌ كنترل رنجش، درك و فهم واقع بينانه) است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 25

تعداد مولفه: 3 مولفه (ارتباط مجدد و كنترل انتقام جويي،‌ كنترل رنجش، درك و فهم واقع بينانه)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:11 نظرات ()
شبیه-سازی-مکانیزم-برف-پاک-کن-در-اینونتور-(inventor)
شبیه سازی مکانیزم برف پاک کن در اینونتور (Inventor)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: iam , ipt, avi
حجم فایل: 3114 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
شبیه سازی مکانیزم برف پاک کن خودرو با استفاده از نرم افزار اینونتور (Inventor) ، مناسب برای دانشجویان و علاقمندان مهندسی مکانیک.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 7 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:11 نظرات ()
پرسشنامه-تجارب-مثبت-و-منفی-(spane)
پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)، در قالب فایل word، شامل 12 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.

این مقیاس شامل 12 آیتم است که 6  آیتم آن برای ارزیابی تجارب مثبت و 6 آیتم دیگر جهت ارزیابی تجارب منفی تهیه شده است. هر روی مقیاسی با دامنه 1 تا 5 نمره گذاری می­ شود: 1 "خیلی به ندرت و یا هرگز"،5 "بیشتر اوقات یا همیشه".

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):
تعداد گویه ها: 12
تعداد مولفه: 2 مولفه (ارزیابی تجارب مثبت، ارزیابی تجارب منفی)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word و قابل ویرایش

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:11 نظرات ()
پرسشنامه-رضامندي-زناشويي-اسلامي
پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي، در قالب فایل word، شامل 50 گویه و 10 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.

این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل دهگانه رضایت زناشویی اسلامی (ارتباط کلامی، پایبندی های مذهبی،‌حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، فعالیت های اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، فرزندان و فرزندپروری، نقش زن و مرد، صله ارحام) است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):
تعداد گویه ها: 50
تعداد مولفه: 10 مولفه (ارتباط کلامی، پایبندی های مذهبی،‌حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، فعالیت های اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، فرزندان و فرزندپروری، نقش زن و مرد، صله ارحام)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word و قابل ویرایش

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 10:10 نظرات ()
پرسشنامه-آمادگی-به-اعتیاد-اهواز-(زرگر-و-همکاران)
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز تالیف زرگر و همکاران، در قالب فایل word، شامل 41 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1387). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):
تعداد گویه ها: 41
تعداد مولفه: 2 مولفه (آمادگی فعال و آمادگی منفعل)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word و قابل ویرایش

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:50 نظرات ()
پرسشنامه-همدم-طلبی--دوری-گزینی
پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی، در قالب فایل word، شامل 80 گویه همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

این پرسشنامه 80 سوالی برای اندازه گیری سازه همدم طلبی و دوری گزینی در روابط بین اشخاص است. طرز پاسخ دادن به این مقیاس، علامت زدن بله در کنار سوال است، در صورتی که سوال در مورد پاسخ دهنده صادق باشد؛ و در غیر اینصورت علامت زدن گزینه خیر است. نمرات همدم طلبی و دوری گزینی با جمع کردن تعداد سوالات هر یک از این دو پدیده بدست می آید.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 7 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:49 نظرات ()
پرسشنامه-نگرانی-و-بلاتکلیفی
پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 98 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی، در قالب فایل word، شامل 47 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از:
- دلایل نگرانی
- تحمل بلاتکلیفی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:48 نظرات ()
پرسشنامه-نظم-جویی-شناختی-هیجان-(cerq-p)-گارنفسکی-و-همکاران
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تالیف گارنفسکی و همکاران (2001)، در قالب فایل word، شامل 36 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) به منظور ارزیابی راهبردهاي شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهاي تهدید کننده یا استرس هاي زندگی به کار می برد ابداع شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:47 نظرات ()
پرسشنامه-منبع-استرس-شغل
پرسشنامه منبع استرس شغل
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 84 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه منبع استرس شغل، در قالب فایل word، شامل 32 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

این پرسشنامه به مدیران و تصمیم گیرندگان اختصاص دارد و فشار کاری آنها را به کمک 32 سوال ارزیابی می کند. با این همه، حتی اگر مدیر نباشید و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده شما نباشد، می توانید به آزمون پاسخ دهید و تعداد مواردی را که احتمالا شما را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه استرس می آفرینند، ارزیابی کنید.
30 سوال اول با فشار کاری و 2 سوال آخر با کمبود مشغولیت کاری ارتباط دارد. هر پاسخ مثبت نشانه وجود یک استرس است. برخی استرس ها قوی و برخی دیگر ضعیف هستند. بدیهی است که مجموع استرس ها می توانند خطرناک باشند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:46 نظرات ()
پرسشنامه-مقیاس-عشق
پرسشنامه مقیاس عشق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 58 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه مقیاس عشق، در قالب فایل word، شامل 14 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. اين مقياس در ايران هنجاريابي نشده است. با اين حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه، با در نظر گرفتن معشوق خود به این پرسشنامه پاسخ دهید. سپس، نتایج خود را با نتایجی که در فایل آمده است، مقایسه کنید.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 5 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:45 نظرات ()
پرسشنامه-قدرت-تخیل
پرسشنامه قدرت تخیل
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 358 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل، در قالب فایل word، شامل2 پرسشنامه 30 گویه ای و 10 گویه ای، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

در داخل این فایل دو پرسشنامه قدرت تخیل یکی با تعداد گویه 30 و دیگری با 10 گویه گنجانده شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:44 نظرات ()
پرسشنامه-استاندارد-خودپنداره-(کارل-راجرز)
پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد خودپنداره (خویشتن پنداری) تالیف کارل راجرز، در قالب فایل word، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

این پرسشنامه در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه «الف» و«ب» است.
فرم «الف» خویشتن پنداره پایه یعنی آن گونه که فرد خودش را می بیند و تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را می سنجد. فرم «ب» خویشتن پنداره ایده آل یا آرمانی را مورد سنجش قرار می ­دهد. یعنی آن گونه که فرد آرزو دارد باشد.
در هر فرم 25 صفت قطبی (مثبت و منفی) قرار داده شده است. آزمودنی ابتدا باید به فرم الف و سپس ب پاسخ دهد. فرم الف را با توجه به تصویری که از خصوصیات و صفات خود دارد، تکمیل می کند و فرم ب باید بر اساس آرزوها و ایده آل هایش تکمیل شود. طرز تکمیل سوالات به این شکل است که در برابر هر صفت متضادش هم نوشته شده، آزمودنی باید خود را با توجه به آن دو صفت ارزیابی کند و به خودش نمره ای بین 1تا 7 دهد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سعید بازدید : 3 دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 زمان : 10:43 نظرات ()
شبیه-سازی-مکانیزم-گیره-پیچی-در-اینونتور-(inventor)
شبیه سازی مکانیزم گیره پیچی در اینونتور (Inventor)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: iam , ipt, avi
حجم فایل: 1736 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
شبیه سازی مکانیزم گیره پیچی با استفاده از نرم افزار اینونتور (Inventor)، مناسب برای دانشجویان و علاقمندان مهندسی مکانیک.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تعداد صفحات : 73

تبلیغات
خرید و فروش فایل

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • مطالب
  لینک دوستان
 • وادافایل
 • فایلز شاپ
 • فایل ناب44
 • فایل سل
 • پی ان یو فایل
 • بازارفایل44
 • دانلود فایل های علمی
 • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
 • دانلود فایل ها
 • دانلود فایل و کسب درآمد
 • فایلوکس44
 • پرشین2 موزیک
 • فایلود44
 • آراس نوین
 • آراس44
 • اسرانوین
 • اسرا44
 • فروشگاه اینترنتی پارسی2
 • استوفایل44
 • فایل فروش44
 • فایل بوکر44
 • اربان شاپ44
 • سیدوآنلاین44
 • فایلینا44
 • زپوفایل
 • پورتال تفریحی و هنری تک جم
 • سایت تفریحی فریاد قو سفید
 • فایل یار
 • خرید فایل های قابل دانلود نیکان لینک
 • خرید فایل های قابل دانلود فارس فایل
 • سیستم همکاری در فروش و کسب درآمد ایران سی نت
 • نوین درآمد|کسب و کار اینترنتی|کسب درامد اینترنتی
 • بازاریابی و تجارت آسان و اصولی در اینترنت
 • گروه تولیدی بازاریابی تجهیزات ایمنی و ابزار
 • فروشگاه اینترنتی kasebi20 موبایل
 • فروشگاه اینترنتی پارس موبایل
 • فروشگاه اینترنتی پارسا موبایل
 • فروشگاه اینترنتی اسرا موبایل
 • فروشگاه اینترنتی موبایل مدرن
 • فروشگاه اینترنتی ساشا موبایل
 • فروشگاه اینترنتی نورا موبایل
 • فروشگاه اینترنتی پارازیت موبایل
 • فروشگاه اینترنتی آوا موبایل
 • فروشگاه اینترنتی اهورا موبایل
 • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
 • جهرم فان| مجله اینترنتی
 • دانلود آهنگ جدید
 • پنجره ای به جهان فناوری اطلاعات
 • جدید دانلود
 • فری موزیک
 • تبادل لینک رایگان
 • دانلود پروژه
 • دانلود آهنگ وکلیپ
 • حفره های وب و لایه های امنیتی
 • نخودسیا
 • فــــــــــــریاد زیـــــر آب
 • وبسایت رسمی مشاوره و روان شناسی
 • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
 • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
 • خرید فایل های قابل دانلود
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید | دانلود فیلم جدید | پاپ‌ها |
 • تبادل لینک هوشمند |تک لینک |تبادل لینک سه طرفه
 • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
 • کرمان دانلود
 • شاندرمن استور
 • شاپینگ استور
 • اندرویدی هار بازی ونرم افزار اندروید
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2892
 • کل نظرات : 11
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 35
 • باردید دیروز : 6
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 41
 • بازدید ماه : 54
 • بازدید سال : 21,272
 • بازدید کلی : 182,086
 • کدهای اختصاصی